Tuotehaku

Maalämpöpumput

Maalämpöjärjestelmät niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin markkinoiden laadukkaimmilla tuotteilla.
Kysythän apua asiakaspalvelustamme varmistaaksesi oikeanlaiset laitteet kohteeseesi sekä suurempiin kokonaisuuksiin voit pyytää tarjoustamme.

Asiakaspalvelu p.044 0458875 tai info@maalampotukku.fi


Maalämpöpumppu

Maalämpöpumppu (MLP) kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Lämpökaivon syvemmissä osissa lämpöä saadaan oleellisemmalta osalta maapallon ytimestä kallioon johtuvasta fissioenergiasta sekä lämpimistä pohjavesivirtauksista. Maalämpöpumpun kompressori tarvitsee sähköä toimiakseen. Maalämpöpumpun tuottamasta lämmöstä noin 2/3 on maaperästä otettua uusiutuvaa energiaa ja noin 1/3 on tuotettu sähköllä.Keruuputkistossa kiertää jäätymätön neste, joka lämpenee muutaman asteen matkansa aikana. Keruupiirin nesteestä saatava lämpö höyrystää lämpöpumpussa kiertävän kylmäaineen. Höyrystyneen kylmäaineen painetta nostetaan kompressorilla, jolloin myös sen lämpötila nousee. Kylmäaine lauhtuu lämpöpumpun lauhduttimessa jälleen nesteeksi, jolloin se luovuttaa lämpöä lämmönjakoverkkoon ja lämpimään käyttöveteen.Maalämmön etuna vaivattomuus ja helppokäyttöisyys

Asukkaiden kannalta maalämpöpumpun yksi hyvä puoli on sen helppokäyttöisyys, sillä maalämpöpumppu vaatii vain vähän huolto- ja tarkistustoimia. Maalämpöpumput ovatkin kasvattaneet lämmitysjärjestelmistä suosiotaan eniten. Vuonna 2011 maalämpö valittiin lähes 50 prosenttiin uusista pientaloista.Alkuinvestointi suuri, käyttökulut pienet

Maalämpöpumpun investointikustannukset ovat melko suuret, mutta käyttökustannukset ovat edulliset. Suuremmissa taloissa (joissa on suurempi energiantarve) investointikin on suurempi. Vastaavasti saneerauskohteiden investointi on suurempi kuin uudistalojen kohdalla. Maalämpöinvestointi uuteen 150 m2:n taloon on noin 12 000-16 000 €. Lämmitysmuotoa vaihdettaessa vanhaan 150 m2:n taloon investointi on noin 15 000-22 000 €.Asentamiseen tarvitaan kunnan toimenpidelupa

Maalämpöputkiston asentaminen on edellyttänyt myönnettyä toimenpidelupaa kohdekunnan teknisestä toimesta 1.5.2011 lähtien. Luvan saantiin vaikuttavat muun muassa mahdolliset maanalaiset rakenteet taajama-alueella, pohjavesialueet ja suojaetäisyydet rakennuksiin, tonttirajoihin ja muihin kaivoihin. Jos putkistoa suunnitellaan asennettavaksi vesistöön, vesialueen omistajan lupa on myös saatava.Ennen maalämpöpumpun hankintapäätöstä on kuluttajan syytä olla yhteydessä oman talon sähkönsiirrosta vastaavaan verkkoyhtiöön ja selvittää onko maalämpöhankinnan vuoksi esimerkiksi suurennettava pääsulakekokoa, hankittava käynnistysvaiheen maksimivirtaa rajoittava niin sanottu pehmokäynnistin tai hankittava tasavirtaohjattu (inverter) maalämpöpumppumalli. Varsinkin haja-asutusalueilla maalämpöpumpun kompressori voi aiheuttaa muun muassa oman ja/tai naapuritalojen valojen välkyntää.Lämpökaivo lämmönlähteenä

Yli 60 prosenttia maalämpökohteista toteutetaan lämpökaivoilla. Etelä-Suomessa niiden osuus on suurempi kuin Pohjois-Suomessa. Kyseessä on ulkohalkaisijaltaan 115-165 mm porakaivo, johon asennetaan putkisto, jossa lämmönkeruuliuos kiertää. 30-prosenttisen etanoliseoksen jäätymispiste on noin -17 astetta. Lämpökaivoa käytettäessä maalämpöjärjestelmä pystytään useimmiten tekemään ahtaallekin tontille, mutta se on lämmönkeruuvaihtoehtona yleensä kallein.Vaakaputkisto lämmönkeruupiirinä

Noin 30 prosenttia maalämpökohteista käyttää hyväkseen maaperän pintakerrokseen varastoitunutta auringon säteilemää lämpöenergiaa. Lämpöenergiaa kerätään maaperään asennetulla lämmönkeruuputkistolla, joka asennetaan vaakatasoon, ilmastovyöhykkeestä riippuen, noin metrin syvyyteen, Pohjois-Suomessa syvemmälle. Viereiseen putkilenkkiin on vaakaetäisyyttä oltava vähintään 1,5:n metriä, mieluiten enemmänkin. Savimaa on maalajeista tehokkain ja hiekkamaa heikoin. Savimaassa tarvitaan putkimetrejä noin 30-40 prosenttia vähemmän kuin hiekkamaassa. Vaakaputkisto on yleensä edullisin lämmönkeruutapa pientalon kohdalla.Lämmönkeruupiiri vesistössä

Järviin, mereen tai joissain tapauksissa jokiin asennetaan vuosittain noin 5 prosenttia maalämmön keruuputkistoista. Lämmönkeruuputkisto ankkuroidaan vesistön pohjaan painojen avulla noin 3-5 metrin välein.Vesistössä olevasta putkituksesta voidaan ottaa suurempia tehoja ja energiamääriä kuin vastaavasta maaputkituksesta veden maaperää parempien lämmönsiirto-ominaisuuksien takia. Suunnittelussa on kuitenkin varmistuttava siitä, että veden lämpötila putken ympärillä ei laske talviaikanakaan alle +1 °C:n. Jos lämpötila laskee alemmaksi, on vaarana että putkien pinnalle kertyy jäätä. Kertynyt jää saattaa aiheuttaa putkistoon suuren nosteen, jonka seurauksena putkisto nousee veden pinnalle.Putkiston asennussyvyyden tulisi olla yli kaksi metriä, jotta vesi talvellakin pääsee riittävän vapaasti liikkumaan putkiston ympärillä. Varsinkin virtaavassa vesistössä on veden lämpötila tarkistettava, sillä virtaavan veden lämpötila saattaa olla hyvinkin matala (niin sanottu alijäähtynyt vesi).Käytännössä vesistöasennus on kustannukseltaan pientalolle hieman lämpökaivoasennusta edullisempi tapa, mutta asennuksen teknis/taloudellinen mielekkyys on tarkistettava tapauskohtaisesti. Energiatarpeiltaan suuremmille kohteille on asennustapa kannattavampi, koska keruuputken asennus vaatii jonkin verran erikoisvalmisteluja ja -kalustoa. Vesistön soveltuvuutta (erityisesti jokien osalta) putkistoasennukseen on syytä tiedustella paikalliselta ympäristökeskukselta (ELY-keskus).Maalämpöpumpun tehomitoitus

Maalämpö voidaan mitoittaa osatehoiseksi tai täysitehoiseksi. Täysitehoinen maalämpöpumppu tuottaa lämmitys- ja käyttöveden kompressorinsa avulla laskennallisesti ilman sähkövastuksia vuoden ympäri. Etuna on pienempi sulakekoko ja energiankulutukseltaan taloudellisin mitoitustapa.Osatehomitoituksessa maalämpöpumppu mitoitetaan yleensä noin 60-80 prosenttia suuruudelle verrattuna laskennalliseen huipputehontarpeeseen, jolla tuotetaan laskennallisesti noin 95-99 prosenttia vuotuisesta energiantarpeesta. Loput 1-5 prosenttia tuotetaan maalämpöpumpun vara/lisälämmitysvastuksella. Osatehomitoituksen etuna on yleensä hieman nopeampi investoinnin takaisinmaksuaika ja pidempi kompressorin kestoikä, haittapuolena muun muassa suurempi huipputehontarve sähköverkosta.Lämmönkeruupiirin mitoitus

Lämmönkeruupiiri tulee mitoittaa talon tilojen lämmityksen ja käyttöveden tarvitseman vuotuisen energian mukaisesti. Reilusti mitoitettu lämmönkeruupiiri maksaa itsensä takaisin hieman paremman lämpökertoimen muodossa pitkällä aikavälillä.Lämpöpumpun tehomitoitus ei juurikaan vaikuta lämmönkeruupiirin mitoitukseen. Maaperässä maan kosteuden määrä vaikuttaa oleellisesti vaakaputkistona olevan lämmönkeruupiirin energiatehokkuuteen. Lämpökaivon ja pienten vesistöjenkin osalta runsaat vesivirtaukset parantavat lämmönkeruupiirin tehoa selvästi.Maalämpöpumppu voidaan asentaa esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen, mutta huoltotöiden kannalta erillinen tekninen tila on suositeltavampi. Vesikiertoinen lattialämmitys soveltuu erityisen hyvin maalämpöpumpun lämmönjakotavaksi, sillä siinä lämmitysverkkoon menevän veden ei tarvitse olla niin lämmintä kuin patteriverkossa. Tämä parantaa lämpöpumpun hyötysuhdetta.Lattialämmitystaloissa ja suuremmissa taloissa on yleensä parempi maalämmön vuosihyötysuhde kuin patterilämmitystaloissa. Runsas käyttöveden suhteellinen energiaosuus heikentää vuosilämpökerrointa. Käytännössä vuosilämpökerroin maalämmössä vaihtelee useimmiten kohdekohtaisesti 2,5-3,5 välillä.

Lähde Motiva


Suosittelemme

Nibe Cool-In Topline

Tuotemerkki: Nibe
Tuotenumero: LVI-9163004
Toimitusaika: n. 1-5 arkipäivää.

Hyödynnä maalämpöinvestointi sataprosenttisesti – rinnalle miellyttävä ja energiatehokas maaviilennys! Cool-IN on NIBE maalämpöpumppuja varten kehitetty viilennyslaitteisto miellyttävään ja järkevään viilennykseen. Maaviilennys on erittäin turvallinen, helppo ja energiatehokas ratkaisu, kun halutaan varmistaa raikas sekä miellyttävä sisäilma.

Yhteensopivuus lisää energiatehokkuutta NIBE Energy Systems on kehittänyt kompaktin maaviilennysjärjestelmän, joka toimiitäydellisesti yhteistyössä NIBE maalämpöpumpun kanssa. ”Keskusteluyhteys” maalämpöpumpun ja viilennyslaitteiston välillä lisää järjestelmän tehokkuutta ja käytettävyyttä – mutta ennen kaikkea säästää energiaa. Turvallinen valinta Cool-IN on suunniteltu NIBE maalämpöratkaisua varten, meidän pohjoisia olosuhteitamme silmällä pitäen. Eurooppalaiset laatuvalmistajat takaavat sen, että laitteisto on toimintavarma ja varaosien saatavuus hyvä. NIBE maalämpöpumppujen asiantuntijana pystymme tarjoamaan sekä maalämpö- että viilennyslaitteistolle parhaan mahdollisen teknisen tuen ja selkeän ohjeistuksen.
Helppo asentaa, mukava käyttää
Sisäyksikön asennus on helppo ja nopea. Ulkoyksikköä ei tämä järjestelmä tarvitse. Erittäin hiljaista konvektoria eli puhallinta ohjataan kaukosäätimestä. Comfort-sarjan tuotteilla viilennystä voidaan käyttää ympäri vuoden – kun osassa taloa tarvitaan vielä lämmitystä, mutta toisaalla aurinko kuumentaa sisäilman tukalaksi. Energiatehokas järjestelmä on taloudellinen pitkäaikaisessa käytössä; näin saatu viilennys on tasaisempaa ja huomattavasti miellyttävämpää kuin hetkittäisesti käytetty jäähdytys.

Tekniset tiedot


 • Max ilmavirta 710m3/h
 • Jäähdytysteho 4,3kW
 • Äänen painetaso 44dB
 • Mitat 600 × 800mm

Toimitussisältö


 • Viilennyspuhallin
 • Liuospumppu
 • termostaattiohjattu 3-tieventtiili
 • Sähkö- ja maalämpöpumpun liitäntämoduli

Lisäksi hankittava maapiirin yhteet, tarvittavat sulut sekä putkiparia tarvittava määrä.

400,00
2 590,00 2 990,00

BOSCH COMPRESS 7800i 3 -12 LWM

Tuotemerkki: Bosch
Tuotenumero: 5361027
Toimitusaika: 1 - 5 arkipäivää
Rahti: 59 €

Bosch Compress 7800i LW/M on viimeisimmällä tekniikalla ja modernilla kosketusnäytöllä varustettu maalämpöpumppu, joka takaa edullisen ja toimintavarman lämmityksen ympäri vuoden. Sen automatiikka ohjaa lämpöpumpun toimintaa säätöjesi mukaan. Compress 7800i LW/M on käyttökustannuksiltaan edullinen ja helppokäyttöinen lämpöpumppu jokaiseen tarpeeseen.

Tuotteen edut

 • Saatavilla useissa teholuokissa. Löydät siis aina oikean kokoisen lämpöpumpun, joka soveltuu talon tarpeisiin täydellisesti. Teho riittää myös kylmimpinä päivinä eikä lisäsähköä juuri tarvita.
 • Älykäs automatiikka ja uusin teknologia mahdollistavat vuosilämpökertoimeksi jopa 5,85 (malli 3-12kW) ja energialuokituksen A+++.
 • Tarpeen mukaan säädettävä käyttöveden tuotanto ja tehokas RST-säiliö LWM-mallissa tuottaa jopa 300l lämmintä käyttövettä.
 • Helppo huoltaa ja siirtää asennuspaikalle. Lämpöpumpun kompressoriyksikkö on irrotettavissa vain muutamassa minuutissa.
 • Bosch Homecom Easy -sovelluksella ohjaat lämpöpumppuasia vaivattomasti. Sovelluksen käyttö vaatii laitteen liittämistä wifi-verkkoon. Etäohjaus-ominaisuus on laitteessa sisäänrakennettuna.

Lämpöpumpussa on uusi, helppokäyttöinen ja värillinen kosketusnäyttö. Sen säätäminen on yhtä helppoa kuin älypuhelimen käyttö. Bosch Compress 7800i LW/ M:n muotoilun viimeistelee etulevyn tyylikäs valkoinen lasipinta.*

Kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Se toimii erinomaisesti Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Vuosihyötysuhde (SCOP) on parhaimmillaan 5,85 (mallissa 3-12kW). Compress 7800i LW/M on alansa huippua ja laitteen energialuokka on lämmityskäytössä A+++.

 • ANTOTEHO 3 - 12 KW
 • VESITILAVUUS, LÄMMINVESIVARAAJA 185 LITRAA
 • KORKEUS 1780MM
 • LEVEYS 600 MM
 • SYVYYS 610 MM
780,00
9 190,00 9 970,00

BOSCH COMPRESS 7800i 2 - 8 LWM

Tuotemerkki: Bosch
Tuotenumero: 5361026
Toimitusaika: 1 - 5 arkipäivää
Rahti: 59 €

Bosch Compress 7800i LW/M on viimeisimmällä tekniikalla ja modernilla kosketusnäytöllä varustettu maalämpöpumppu, joka takaa edullisen ja toimintavarman lämmityksen ympäri vuoden. Sen automatiikka ohjaa lämpöpumpun toimintaa säätöjesi mukaan. Compress 7800i LW/M on käyttökustannuksiltaan edullinen ja helppokäyttöinen lämpöpumppu jokaiseen tarpeeseen.

Tuotteen edut

 • Saatavilla useissa teholuokissa. Löydät siis aina oikean kokoisen lämpöpumpun, joka soveltuu talon tarpeisiin täydellisesti. Teho riittää myös kylmimpinä päivinä eikä lisäsähköä juuri tarvita.
 • Älykäs automatiikka ja uusin teknologia mahdollistavat vuosilämpökertoimeksi jopa 5,85 (malli 3-12kW) ja energialuokituksen A+++.
 • Tarpeen mukaan säädettävä käyttöveden tuotanto ja tehokas RST-säiliö LWM-mallissa tuottaa jopa 300l lämmintä käyttövettä.
 • Helppo huoltaa ja siirtää asennuspaikalle. Lämpöpumpun kompressoriyksikkö on irrotettavissa vain muutamassa minuutissa.
 • Bosch Homecom Easy -sovelluksella ohjaat lämpöpumppuasia vaivattomasti. Sovelluksen käyttö vaatii laitteen liittämistä wifi-verkkoon. Etäohjaus-ominaisuus on laitteessa sisäänrakennettuna.

Lämpöpumpussa on uusi, helppokäyttöinen ja värillinen kosketusnäyttö. Sen säätäminen on yhtä helppoa kuin älypuhelimen käyttö. Bosch Compress 7800i LW/ M:n muotoilun viimeistelee etulevyn tyylikäs valkoinen lasipinta.*

Kierroslukuohjattu kompressori säätää tehoaan portaattomasti eikä koskaan käy suuremmalla teholla kuin on tarpeen. Se toimii erinomaisesti Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa. Vuosihyötysuhde (SCOP) on parhaimmillaan 5,85 (mallissa 3-12kW). Compress 7800i LW/M on alansa huippua ja laitteen energialuokka on lämmityskäytössä A+++.

 • ANTOTEHO 2 - 8 KW
 • VESITILAVUUS, LÄMMINVESIVARAAJA 185 LITRAA
 • KORKEUS 1780MM
 • LEVEYS 600 MM
 • SYVYYS 610 MM

770,00
8 190,00 8 960,00

Nibe Cool-In Comfort + FLY3

Tuotemerkki: Nibe
Tuotenumero: LVI-9163003
Toimitusaika: n. 1-5 arkipäivää.

Hyödynnä maalämpöinvestointi sataprosenttisesti – rinnalle miellyttävä ja energiatehokas maaviilennys! Cool-IN on NIBE maalämpöpumppuja varten kehitetty viilennyslaitteisto miellyttävään ja järkevään viilennykseen. Maaviilennys on erittäin turvallinen, helppo ja energiatehokas ratkaisu, kun halutaan varmistaa raikas sekä miellyttävä sisäilma.

Yhteensopivuus lisää energiatehokkuutta NIBE Energy Systems on kehittänyt kompaktin maaviilennysjärjestelmän, joka toimiitäydellisesti yhteistyössä NIBE maalämpöpumpun kanssa. ”Keskusteluyhteys” maalämpöpumpun ja viilennyslaitteiston välillä lisää järjestelmän tehokkuutta ja käytettävyyttä – mutta ennen kaikkea säästää energiaa. Turvallinen valinta Cool-IN on suunniteltu NIBE maalämpöratkaisua varten, meidän pohjoisia olosuhteitamme silmällä pitäen. Eurooppalaiset laatuvalmistajat takaavat sen, että laitteisto on toimintavarma ja varaosien saatavuus hyvä. NIBE maalämpöpumppujen asiantuntijana pystymme tarjoamaan sekä maalämpö- että viilennyslaitteistolle parhaan mahdollisen teknisen tuen ja selkeän ohjeistuksen.
Helppo asentaa, mukava käyttää
Sisäyksikön seinäasennus on helppo ja nopea. Ulkoyksikköä ei tämä järjestelmä tarvitse. Erittäin hiljaista konvektoria eli puhallinta ohjataan kaukosäätimestä. Comfort-sarjan tuotteilla viilennystä voidaan käyttää ympäri vuoden – kun osassa taloa tarvitaan vielä lämmitystä, mutta toisaalla aurinko kuumentaa sisäilman tukalaksi. Energiatehokas järjestelmä on taloudellinen pitkäaikaisessa käytössä; näin saatu viilennys on tasaisempaa ja huomattavasti miellyttävämpää kuin hetkittäisesti käytetty jäähdytys.

Tekniset tiedot


 • Max ilmavirta 545m3/h
 • Jäähdytysteho 3,0kW
 • Äänen painetaso 39dB
 • Leveys 1185mm

Toimitussisältö


 • Viilennyspuhallin
 • Liuospumppu
 • termostaattiohjattu 3-tieventtiili
 • Sähkö- ja maalämpöpumpun liitäntämoduli

Lisäksi hankittava maapiirin yhteet, tarvittavat sulut sekä putkiparia tarvittava määrä.

200,00
1 590,00 1 790,00

Uudet tuotteet

Hei, voimmeko
olla avuksi?

Asiantuntijamme neuvovat sinua
parhaimman ratkaisun löytämisessä ja
vastaavat tuotteisiin liittyviin kysymyksiin.

Voit keskustella asiantuntijamme kanssa
kirjoittamalla viereiseen chattiin.